Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Kiedy potrzebne jest świadectwo energetyczne budynku?

Źródło: ShutterStock
Problem wykonywania świadectw energetycznych reguluje ustawa o charakterystyce energetyczne budynków, której ostatnia nowelizacja wyszła 8go marca 2015r. Omawiamy przypadki, dla których zgodnie z powyższą ustawą konieczne jest opracowanie takiego świadectwa.

Świadectwo energetyczne powinno być wykonane dla nowych budynków oraz dla sprzedawanych. W wielu przypadkach właściciele dopiero na etapie sprzedaży stają przed problemem opracowania takiego dokumentu.

 

Kiedy wymagane jest świadectwo energetyczne budynku?

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą świadectwo energetyczne jest wymagane w trzech przypadkach – przy sprzedaży lokalu lub budynku oraz dla lokali i budynków wynajmowanych. Trzecia sytuacja dotyczy budynków, w których ponad 250m2 powierzchni użytkowej zajmują organy administracji publicznej, a więc raczej nie dotyczy inwestorów prywatnych.

W pewnych przypadkach budynki i lokale nie są objęte obowiązkiem sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Dotyczy to budynków podlegających ochronie konserwatorskiej, użytkowanych jako miejsce kultu religijnego, budynków przemysłowych oraz gospodarczych, które nie są wyposażone w instalacje zużywające energię (nie wlicza się tutaj oświetlenia).

Dodatkowo świadectwa nie wymaga się dla wszystkich budynków i obiektów budowlanych o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50m2, niezależnie od tego czy wyposażone są one w media (prąd, gaz woda itp.) czy też nie posiadają żadnych podłączeń. Warto zauważyć, że w ustawie mowa jest o powierzchni użytkowej, a nie powierzchni zabudowy (która zawsze jest większa, gdyż liczy się ją po obrysie ścian zewnętrznych).

Z obowiązku sporządzania certyfikatów wyłączone są także lokale mieszkalne, które są przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku.

W przypadku budowy nowego budynku, jeśli wymagane jest dla niego świadectwo energetyczne to należy je przedłożyć wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

 

Co zrobić, gdy sprzedający nie posiada świadectwa energetycznego?

 

Osoba kupująca lub wynajmująca lokal powinna posiadać oryginał (przy sprzedaży notarialnej) lub kopię (przy wynajmie) świadectwa charakterystyki energetycznej budynku czy lokalu.

Czasami jednak zdarza się, że sprzedający nie udostępnił lub w ogóle nie wykonał takiego dokumentu. W tej sytuacji kupujący lub wynajmujący powinien w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy wystąpić pisemnie do sprzedawcy o przekazanie świadectwa energetycznego.

Od tego czasu sprzedawca ma do dwóch miesięcy na opracowanie i dostarczenie kupującemu odpowiednich dokumentów. Jeśli sprzedający w ciągu dwóch miesięcy nie wywiąże się z tych zobowiązań to kupujący ma prawo wykonać niezbędne świadectwo na koszt sprzedającego.

Warto zawsze dążyć do udostępnienia świadectwa energetycznego chociażby ze względów użytkowych. W dokumencie tym są zawarte informacje na temat szacunkowych kosztów użytkowania budynku i powinny znajdować się informacje na temat zalecanych ewentualnych prac termomodernizacyjnych (zapisy te w żaden sposób nie wymuszają na nas faktycznego wykonania takich prac). Świadectwo będzie na również potrzebne w razie ewentualnej dalsze odsprzedaży budynku czy lokalu.

Świadectwo energetyczne zachowuje swoją ważność nie dłużej niż przez 10 lat.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.