Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Kto ponosi koszt budowy ogrodzenia między sąsiadami?

Źródło: ShutterStock
Prawo budowlane nie nakazuje wykonania ogrodzenia między sąsiednimi działkami. Większość inwestorów decyduje się jednak jego budowę. Koszty związane z ogrodzeniem może ponieść jedna ze stron lub wspólnie oboje sąsiedzi. Omawiamy kwestie formalno-prawne w tym zakresie.

 

Ogrodzenie stawiane między sąsiadami nie wymaga żadnych pozwoleń, tj. zgłoszenia robót ani pozwolenia na budowę, jeśli wysokość ogrodzenia nie przekracza 2,2. Jest to wysokość liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu ogrodzenia.

Kwestię dokładnej lokalizacji ogrodzenia sąsiedzi powinni ustalić między sobą. Bez żadnych ustaleń możemy wybudować ogrodzenie, znajdujące się całkowicie na naszym terenie.

Jeśli jednak chcemy wykonać ogrodzenie w osi granicy działek, musimy ten fakt uzgodnić z właścicielem sąsiedniej działki. Wynika to z faktu, że część takiego ogrodzenia będzie się znajdować na jego terenie. W praktyce dotyczy to najczęściej połowy podmurówki czy fundamentu.

 

Budowa ogrodzenia za zgodą obu sąsiadów

 

Jeśli obie strony nie wyrażają sprzeciwu co do ustawienia ogrodzenia w granicy działek, zgodnie z prawem ogrodzenie takie jest własnością obu właścicieli. Kwestię tę określa tzw. zasada domniemania współwłasności.

W takim przypadku, zgodnie z prawem domniemanej współwłasności, oboje sąsiedzi powinni w równym stopniu ponosić koszty utrzymania i remontu ogrodzenia. Dotyczy to np. jego malowania czy napraw uszkodzonych elementów.

Nie oznacza to jednak, że obie strony muszą ponosić koszty budowy ogrodzenia. W związku z tym jeśli np. kupiliśmy działkę i nasz sąsiad chce wybudować ogrodzenie w jej granicy, powinien zgłosić się do nas w celu uzgodnienia tego faktu. Jeśli się zgodzimy, to będzie współwłaścicielami ogrodzenia i powinniśmy w przyszłości współfinansować jego renowację czy remonty.

Jednakże w żadnym wypadku sąsiad nie ma prawa od nas wymagać współfinansowania kosztów budowy ogrodzenia. Ewentualne partycypowanie w kosztach będzie w tym wypadku jedynie naszą dobrą wolą.

 

Ogrodzenie w granicy działki bez zgody obu stron

 

Czasami zdarzają się sytuacje, że sąsiad bez naszej zgody buduje ogrodzenie w granicy działek. W tym momencie zajmuje część powierzchni naszej działki bez prawnej zgody na takie postępowanie.

W takim przypadku mamy prawo żądać wstrzymania prac i rozebrania ogrodzenia z przestawieniem go w całości na teren działki sąsiada.

Podobna sytuacja może zdarzyć się, jeśli zakupimy działkę, która już jest ogrodzona. W tym wypadku również możemy żądać przestawienia ogrodzenia, aby nie naruszało ono naszej działki. Oczywiście w tym wypadku musimy dokładnie przeanalizować zapisy aktu notarialnego. Warto także rozpoznać warunki ewentualnych porozumień i umów poprzedniego właściciela naszej działki z sąsiadem. Jeśli tak wykonane ogrodzenie nam przeszkadza, to kwestię tę warto poruszyć już w momencie negocjacji kupna działki.

W przypadku rażącego naruszenia ogrodzeniem naszego terenu możemy żądać przestawienia ogrodzenia lub jego pozostawienia, pod warunkiem wykupu zajętej części naszej działki.

Wszelkie kwestie związane z nieprawnym zajęciem naszego terenu możemy próbować rozwiązywać polubownie lub poprzez odpowiedni dla danej miejscowości sąd cywilny.Jeśli sąsiad chce pieniędzy za ogrodzenie to możemy takie żądania odrzucić. Budowa ogrodzenia bez zgody sąsiada jest możliwa jedynie w granicach naszej działki, gdyż inaczej dojdą nam liczne problemy prawne przy budowie ogrodzenia. Budowa ogrodzenia nie wymaga wielu uzgodnień, wystarczy przeważnie aby ogrodzenie między sąsiadami miało tzw. zgłoszenie robót. Problemem jest kto płaci za ogrodzenie gdyż czasami koszt ogrodzenia jest wysoki. Szczególnie jeśli jest to ogrodzenie wspólne z sąsiadem, czyli ogrodzenie w granicy działki.

 

Dobre praktyki sąsiedzkie

 

Praktyka pokazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest budowa ogrodzenia w granicy działek. Pozwala to na ograniczenie zajęcia każdej z działek, w porównaniu do sytuacji, gdy każdy z właścicieli chciałby budować odrębne ogrodzenie.

Warto zatem od początku porozumieć się z sąsiadami w tym zakresie, uzgadniając dokładny przebieg linii ogrodzenia oraz jego wygląd.

Aby zachować dobre relacje sąsiedzkie warto również przedyskutować ewentualną kwestię współfinansowania budowy ogrodzenia oraz omówić przyszłościowe finansowanie jego remontów i utrzymania.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.