Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Pismo do gminy z prośbą o utwardzenie drogi gruntowej

Autor artykułu: Tomasz Sochacki
Tomasz Sochacki
Źródło: freepik
Wiele dróg osiedlowych, szczególnie na nowo powstających osiedlach mieszkaniowych, stanowią drogi ziemne. Po dłuższej eksploatacji szybko się niszczą i przejazd po nich jest często bardzo utrudniony. Jednym z obowiązków gminy jest utrzymanie przejezdności na drogach publicznych.

Obowiązek utrzymania odpowiedniego stanu technicznego dróg, chodników, obiektów inżynierskich i innych elementów drogowych spoczywa na zarządcy drogi. Reguluje to ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

Zgodnie z ww. ustawą, zarządca drogi ma również obowiązek wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego dróg, prowadzenia książki drogi oraz, w razie potrzeby, podejmowania działań interwencyjnych, mających na celu zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa ruchu.

W praktyce, w przypadku osiedlowych dróg ziemnych, oznacza to kilka możliwych działań, jakie podejmują zarządcy drogi:

- naprawienie nawierzchni – utwardzenie, wyprofilowanie, remont ubytków itp.

- ograniczenie prędkości na drodze, do prędkości gwarantującej bezpieczny przejazd

- czasowe zamknięcie odcinka drogi ze wskazaniem i oznakowanie objazdów.

W rzeczywistości najczęściej gminy wykonują umocnienie nawierzchni lub wprowadzają ograniczenia prędkości – jeśli stan techniczny drogi umożliwia bezpieczny przejazd np. z prędkością nie większą niż 30km/h.

Dane wymagane w piśmie do gminy

W piśmie, kierowanym do zarządcy drogi, w naszym wypadku do gminy, należy dokładnie określić o jaką ulicę chodzi. W przypadku jedynie miejscowego braku przejezdności, warto w piśmie zawrzeć informację, na jakim odcinku prosimy o jej utwardzenie (np. określenie między którymi posesjami droga jest w złym stanie technicznym).

Warto również zawrzeć informację, na temat proponowanego sposobu umocnienia nawierzchni drogi. Nie jest to obowiązkowe, ale pamiętajmy że gmina nie będzie prawdopodobnie posiadać środków finansowych na wykonanie naszej drogi z kostki brukowej czy mieszanek asfaltowych. Zapis, proponujący jedynie utwardzenie kruszywem lub gruzem, zapewni gminie brak obaw, o ewentualne dalsze roszczenia w przypadku wyboru technologii remontu, z którą nie do końca się zgadzamy. Pamiętajmy jednak, że ostateczną decyzję w tym zakresie i tak podejmuje gmina, jako zarządca drogi, i nie musi technologii umocnienia uzgadniać z nami, czyli mieszkańcami.

Jeśli posesje przy drodze posiadają zjazdy utwardzone kostką brukową, betonem itp. warto zawrzeć w piśmie prośbę, aby możliwie ograniczyć zmiany wysokościowe nawierzchni jezdni (czyli tzw. niweletę drogi) w miejscach zjazdów, aby nie wymuszać konieczności ich przebudowy lub nie doprowadzić do zalegania wody deszczowej na połączeniu zjazdu i drogi.

Zalecane technologie utwardzenia drogi ziemnej

W przypadku typowych osiedlowych dróg ziemnych, dobre efekty przyniesie utwardzenie nawierzchni kruszywem lub gruzem. Zastosowanie wyłącznie gruzu ceglanego, wymieszanego z ceramiką, szkłem, metalem itp. nie jest najlepszym materiałem do nawierzchni dróg. Nawierzchnia taka może być zbyt niebezpieczna dla opon pojazdów, szczególnie jeśli w gruzie znajduje się dużo szkła i ceramiki.

Pamiętajmy jednak, że gruz jest tańszy niż dobrze frakcjonowane kruszywa łamane (stosowane przy budowie nowych dróg jako podbudowa pod kostkę lub mieszanki asfaltowe). Pewnym kompromisem może być zastosowanie gruzu mieszanego, czyli betonowo-ceglanego, w którym gruz ceglany stanowi nie więcej niż 30%.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Tomasz Sochacki, 12 maja 2015)

Porady na co dzień

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.