Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Wniosek o nadanie numeru dla nowego domu

Autor artykułu: Tomasz Sochacki
Tomasz Sochacki
Źródło: ShutterStock
Numer nieruchomości nadaje gmina lub urząd miasta, na wniosek właściciela nieruchomości. Procedura administracyjna przyznania numeracji domów przy danej ulicy jest zwolniona z opłat. Konieczne jest jednak załączenie pewnych dokumentów, wymaganych przez gminy.

W różnych gminach wymagania co do niezbędnych załączników mogą być nieco inne. W artykule omawiamy często spotykane wymagania dla procedury nadawania numeru zarówno dla domu na etapie budowy jak i już wybudowanego.

Procedura administracyjna nadawania numeru nieruchomości

O nadanie numeru nieruchomości należy zwrócić się do gminy lub urzędu miasta (w przypadku miast na prawach powiatu). Urząd ten ma obowiązek przyznania numeru (nie dostaniemy decyzji odmownej, jeśli odpowiednio wypełnimy wniosek), lecz wykonuje to na wniosek właściciela danej nieruchomości.

Postępowanie o przyznanie numeru nieruchomości trwa zwykle krótko – w praktyce od 5 do 14 dni i kończy się wydaniem zaświadczenia lub zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego.

Zawiadomienie możemy odebrać osobiście lub poprosić o przesłanie go pocztą.

Kwestie związane z procedurą administracyjną nadawania numeru porządkowego nieruchomości reguluje ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn. 17 maja 1989r. (art. 47a pkt. 2 i art. 47b) oraz Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (art. 35).

Wniosek i niezbędne załączniki

We wniosku o przyznanie numeru porządkowego dla naszej nieruchomości musimy zawrzeć jej podstawowe dane, jak ulica, miejscowość, gmina oraz numer działki.

Należy pamiętać, że o numer nieruchomości możemy wystąpić jedynie wtedy, gdy droga, przy której znajduje się nasz dom, posiada uchwaloną nazwę. W przypadku drogi bez nazwy, przed wystąpieniem o numer, musimy wystąpić z pismem o nadanie nazwy ulicy. Problem ten dotyczy często domów, budowanych przy nowo wydzielanych drogach prywatnych.

Należy podać również wszystkich współwłaścicieli nieruchomości – najczęściej jest to jedna osoba lub małżonkowie.

Do wniosku należy załączyć dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością, którym może być np. ksero aktu notarialnego.

W przypadku domów w trakcie budowy, należy załączyć również ksero decyzji pozwolenia na budowę, natomiast dla domów już wybudowanych i odebranych przez Nadzór Budowlany, - ksero decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego.

Niektóre urzędy wymagają również załączenia kopii mapy z zaznaczoną geodezyjnie lokalizacją budynku oraz granicami działek. Nie jest to jednak dokument wymagany przez wszystkie gminy, dlatego jeśli nie posiadamy obecnie kopii takiej mapki, warto skontaktować się z gminą, w celu ustalenia, czy na pewno będą tego od nas wymagać.

Obowiązek ustawienia tabliczki z numerem domu

Na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek ustawienia tabliczki z numerem domu oraz nazwą ulicy. W przypadku, gdy dom znajduje się w głębi działki, tabliczkę należy umieścić również na ogrodzeniu.

Tabliczka powinna być umieszczona tak, aby była widoczna całą dobę. Oznacza to, że na okres nocny należy zamontować jej podświetlenie lub zlokalizować ją w miejscu oświetlanym latarniami ulicznymi.

Artykuł 64 Kodeksu Wykroczeń mówi, że każdy, kto będą właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250zł albo karze nagany.

Należy tutaj zaznaczyć, że przepis ten dotyczy tabliczek na domach i blokach. Nie ma natomiast obowiązku umieszczania tabliczki na drzwiach do mieszkań w blokach.

W praktyce policja ani straż miejsca nie nakłada kary grzywny w przypadku, gdy tabliczka nie posiada oświetlenia na okres nocny lub gdy posiada wyłącznie numer posesji, bez numeru nieruchomości (jeśli na wjeździe ulicy widnieje tabliczka z jej nazwą).

Jeśli jednak w ogóle zaniedbamy obowiązku umieszczenia tabliczki, chociażby z numerem domu, możemy wcześniej czy później zostać ukarani.

Warto jednak dopełnić tego obowiązku, chociażby po to, by ułatwić dotarcie do naszej posesji listonoszom, kurierom, klientom, znajomym itp.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Tomasz Sochacki, 12 maja 2015)
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.