Dokumentacja przy budowie zjazdu

Data utworzenia: 8 czerwca 2014

porady prawne

Zgodnie z prawem budowlanym zjazd traktowany jest jako obiekt budowlany, w związku z czym wymaga uzyskania tzw. decyzji pozwolenia na budowę. Pomagamy w całym procesie spraw formalno – prawnych, których należy dopilnować przed rozpoczęciem budowy.

Aktualizacja artykułu z dnia 01.07.2015r.: (obowiązuje po 28 czerwca 2015r.)

Uprzejmie informujemy, że z dniem 28 czerwca 2015 roku weszło w życie znowelizowane Prawo Budowlane, zgodnie z którym budowa zjazdów podlegać będzie jedynie zgłoszeniu - zniesiono obowiązek uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (za wyjątkiem zjazdów z dróg krajowych).Więcej informacji na temat zmian w nowym Prawie Budowlanym znajdziecie Państwo w artykule"Nowelizacja prawa budowlanego w 2015 roku".W artykule "Budowa zjazdu na zgłoszenie" znajdą Państwo aktualny stan prawny i opis procedury związanej ze zgłoszeniem zamiaru budowy zjazdu z drogi publicznej.

Treść artykułu przed aktualizacją: (obowiązywała do 28 czerwca 2015r.)

Aby móc wybudować zjazd na terenie działki publicznej (drogowej) musimy uzyskać komplet wymaganych prawem uzgodnień i decyzji. Kwestię uzgodnień formalno-prawnych dla zjazdu opisuje m.in. Prawo budowlane, natomiast parametry geometryczne zjazdu opisane są w Rozporządzeniu MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Mapa do celów projektowych

Pierwszym krokiem jest pozyskanie tzw. mapy do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 (zaleca się raczej skalę 1:500). Mapę taką musi wykonać uprawiony geodeta, który nanosi na mapę tzw. „zakres aktualizacji”, czyli określa obszar, w którym aktualizuje naszą mapę na jej zgodność z terenem. Na końcu mapę taką podpija tzw. „czerwoną pieczątką” w Starostwie Powiatowym.

Tak wykonana mapa jest podstawą do wykonania projektu budowlanego zjazdu. Na mapie należy wkreślić proponowaną lokalizację i geometrię zjazdu, z podaniem jego wymiarów oraz projektowanych rzędnych wysokościowych.

Zgodnie z prawem budowlanym zjazd wymaga uzyskania tzw. decyzji pozwolenia na budowę. Decyzję tę uzyskuje się na podstawie złożonego w Starostwie lub Urzędzie miasta (w mieście na prawach powiatu, np. Poznań) projektu budowlanego, wykonanego przez uprawionego projektanta. Projekt taki powinien wykonać projektant z uprawnieniami drogowymi, jednakże część urzędów respektuje również projekty zjazdów wykonane przez architektów.

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z Zarządcą Drogi

Na początku musimy jeszcze uzyskać decyzję na lokalizację zjazdu od Zarządcy Drogi (np. w przypadku dróg powiatowych, wojewódzkich czy krajowych) lub decyzję o warunkach zabudowy. Aby uzyskać decyzję na lokalizację zjazdu należy do Zarządcy drogi przedłożyć mapę z wrysowanym zjazdem, krótki opis (z podaniem np. informacji na temat proponowanej konstrukcji nawierzchni zjazdu) i pismem przewodnim.

Uzgodninia i opinie gestorów sieci (uzbrojenie terenu)

Gdy dostaniemy pozytywną decyzję na lokalizację zjazdu, powinniśmy wystąpić o jego uzgodnienie do gestorów sieci, znajdujących się pod projektowanym zjazdem (np. sieć wodociągowa, gazowa, energetyczna itp.). Należy jednak pamiętać, że wydanie uzgodnienia / opinii od tych instytucji (prywatnych gestorów sieci) jest odpłatne, czasami nawet po 300-500zł netto za jedno uzgodnienie.

Do gestorów sieci, w celu uzyskania uzgodnienia lub opinii, należy przesłać dwa egzemplarze planu sytuacyjnego (mapy z wrysowanym zjazdem) wraz z odpowiednim pismem przewodnim.

Dobrą praktyką jest również dołączenie do wniosku tzw. planu orientacyjnego, czyli mapy w dużej skali, umożliwiającej orientacyjne zlokalizowanie naszego zjazdu. Niektórzy Zarządcy dróg wymagają obligatoryjnie tego typu załącznika.

Uzgodnienie projektu budowlanego z Zarządcą Drogi

Mając komplet uzgodnień i opinii wraz z decyzją na lokalizację zjazdu, musimy wystąpić do Zarządcy drogi (działki drogowej) o uzgodnienie kompletnego projektu budowlanego zjazdu.

Zarządca ostatecznie zatwierdzi proponowaną przez nas geometrię zjazdu oraz jego konstrukcję.

Często konstrukcja jest narzucana już na etapie decyzji o lokalizacji, gdzie podawana jest np. informacja o konieczności wykonania podbudowy betonowej lub nawierzchni z kostki betonowej określonego koloru. Zapisy te służą ujednoliceniu wyglądu i konstrukcji zjazdów w ciągu danej ulicy / sieci ulic oraz na terenie całego miasta/powiatu.

Należy pamiętać, aby we wnioskach i pismach wyraźnie zaznaczać, czy jest to zjazd indywidualny czy publiczny, gdyż różnią się one wymaganiami co do geometrii i czasami konstrukcji nawierzchni.

Pozostałe dokumenty, wymagane przy pozwoleniu na budowę

W projekcie budowlanym powinny się również znaleźć takie elementy jak wypis z rejestru gruntów dla działki, na której planowana jest budowa (może być to tzw. wypis uproszczony), mapa ewidencyjna obejmująca w/w działkę oraz zgoda na dysponowanie tym gruntem na cele budowlane (pismo takie stanowi załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę).

W projekcie musi być również zawarte odpowiednie oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że projekt został wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami i przepisami prawa.

Projekt budowlany powinien również zawierać tzw. informację BIOZ, dotyczącą zasad BPH podczas budowy zjazdu.

Pozwolenie na budowę zjazdu

W celu uzyskania pozwolenia na budowę zjazdu konieczne jest złożenie w Starostwie powiatowym lub Urzędzie miejskim czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z wnioskiem oraz oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W większości urzędów, po złożeniu wniosku, decyzję pozwolenia na budowę otrzymamy po ok 20-30 dniach. Należy jednak pamiętać, że po jej wydaniu musimy odczekać 14 dni i po tym czasie możemy udać się ponownie do urzędu, w celu podbicia naszej decyzji pozwolenia na budowę tzw. „klauzula ostateczności”. Dopiero od tej chwili mamy pełnoprawną zgodę urzędu na budowę zjazdu.Zjazd z drogi publicznej czyli zjazd na działkę musi posiadać odpowiednie dokumenty do pozwolenia na budowę. Istotne jest, gdzie uzgodnić lokalizację zjazdu z zarządcą drogi. Jest to konieczne aby zebrać dokumenty wymagane przy budowie zjazdu i później potrzebne na zajęcie pasa drogowego. Jest to związane z wydatkami, gdyż koszt projektu zjazdu wynosi ok tysiąca złotych. Zjazd wymaga uzyskania odpowiednich zgód, szczególnie wymagane jest pozwolenie na budowę zjazdu, które oparte jest o prawo budowlane i projekt zjazdu. Opracowany on jest na podkładzie (tzw. mapa do celów projektowych). W dokumentacji wymagane jest uzgodnienie zjazdu, dlatego należy wiedzieć kto wydaje zgodę na budowę zjazdu.

Zgoda na zajęcie pasa drogowego

Przed rozpoczęciem budowy zjazdu, mając zatwierdzony projekt i decyzję pozwolenia na budowę, musimy uzyskać tzw. zgodę Zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas robót. O zgodę tę najczęściej występuje wykonawca naszego zjazdu. Aby uzyskać taką zgodę należy do Zarządcy drogi złożyć odpowiedni wniosek wraz z harmonogramem robót i projektem tymczasowej organizacji ruchu.

W projekcie tym zawarte są informacje na temat czasowej zmiany ustawienia znaków drogowych, np. ustawienie znaków ostrzegających o robotach na drodze czy wygrodzenie zaporami drogowymi. Projektu takiego nie musi wykonywać projektant z uprawnieniami.

Koszt dokumentacji projektowej zjazdu

Koszt projektu budowlanego zjazdu waha się najczęściej od 1000-4000zł. Cena uzależniona jest głównie od tego czy inwestor posiada aktualną mapę do celów projektowych (opracowaną przez geodetę) oraz od ilości wymaganych uzgodnień z gestorami sieci (każde uzgodnienie jest płatne).

Dodatkowe koszty związane są z uzyskaniem wypisów i map ewidencyjnych, co również wpływa na końcową cenę projektu.

Koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wynosi przeważnie od 300-1000zł, w zależności od stopnia jego skomplikowania i kategorii drogi. W przypadku dróg wojewódzkich czy krajowych projekt wymaga większej liczby uzgodnień, co bezpośrednio przełoży się na wyższą cenę projektu.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

Zobacz również...

Jak bezpiecznie montować szkło na elewacji?

Chociaż zawarty w powieści Stefana Żeromskiego motyw szklanych domów był uważany za mit, w rzeczywistości stał się przepowiednią. Jej spełnieniem jest współczesna architektura, w której szklane elewacje przyciągają uwagę odblaskiem światła i nowoczes...

Dla ciała i dla ducha – relaksująca kąpiel w saunie

Sauna to nieodłączny element takich miejsc jak baseny czy strefy Wellness oraz salony SPA. Korzystają z niej młodsi, starsi, mężczyźni i kobiety, znajdując w tych kilku chwilach przebywania w kabinie dużą dawkę relaksu i zastrzyk tak bardzo potrzebne...

5 powodów, dla których warto kupować odkurzacz samojezdny

Dla wielu osób odkurzanie to smutny obowiązek, który kosztuje wiele energii oraz czasu. Toteż coraz więcej osób kupuje odkurzacz samojezdny, który wykonuje całą pracę za nich. Koniecznie poznaj 5 głównych powodów, sprawiających, że kupowanie odkurzac...

Dewalt, makita, bosh – jaki sprzęt powinni wybrać profesjonaliści?

Na rynku dostępnych jest wiele profesjonalnych produktów narzędziowych, które mogą okazać się nieocenione podczas remontu, budowy lub prac w ogrodzie. Zresztą każdy szanujący się profesjonalista i majsterkowicz z zamiłowania ma swoje ulubione marki. ...

Drzwi wejściowe zewnętrzne - wszystko, co musisz wiedzieć przed ich zakupem

Producenci oferują liczne drzwi zewnętrzne, jakie wybrać można do swojego domu czy mieszkania. Zróżnicowanie pod względem cenowym, jak i pod względem poszczególnych parametrów sprawia, że możesz mieć niemały problem ze znalezieniem idealnego rozwiąza...

Kamień dekoracyjny - impregnować czy nie?

Są wszechstronne w zastosowaniu, a przede wszystkim piękne i niezwykle efektowne. Ponadto, bogata kolorystyka, różnorodność faktur i odcieni sprawia, że mogą nadać niepowtarzalnego charakteru każdej stylizacji. Dzięki temu płytki dekoracyjne świetnie...

Rankingi wybieranych marek

Najnowsze galerie

Średnie rynkowe ceny materiałów