Dokumentacja przy budowie zjazdu

Data utworzenia: 8 czerwca 2014

porady prawne

Zgodnie z prawem budowlanym zjazd traktowany jest jako obiekt budowlany, w związku z czym wymaga uzyskania tzw. decyzji pozwolenia na budowę. Pomagamy w całym procesie spraw formalno – prawnych, których należy dopilnować przed rozpoczęciem budowy.

Aktualizacja artykułu z dnia 01.07.2015r.: (obowiązuje po 28 czerwca 2015r.)

Uprzejmie informujemy, że z dniem 28 czerwca 2015 roku weszło w życie znowelizowane Prawo Budowlane, zgodnie z którym budowa zjazdów podlegać będzie jedynie zgłoszeniu - zniesiono obowiązek uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (za wyjątkiem zjazdów z dróg krajowych).Więcej informacji na temat zmian w nowym Prawie Budowlanym znajdziecie Państwo w artykule"Nowelizacja prawa budowlanego w 2015 roku".W artykule "Budowa zjazdu na zgłoszenie" znajdą Państwo aktualny stan prawny i opis procedury związanej ze zgłoszeniem zamiaru budowy zjazdu z drogi publicznej.

Treść artykułu przed aktualizacją: (obowiązywała do 28 czerwca 2015r.)

Aby móc wybudować zjazd na terenie działki publicznej (drogowej) musimy uzyskać komplet wymaganych prawem uzgodnień i decyzji. Kwestię uzgodnień formalno-prawnych dla zjazdu opisuje m.in. Prawo budowlane, natomiast parametry geometryczne zjazdu opisane są w Rozporządzeniu MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Mapa do celów projektowych

Pierwszym krokiem jest pozyskanie tzw. mapy do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 (zaleca się raczej skalę 1:500). Mapę taką musi wykonać uprawiony geodeta, który nanosi na mapę tzw. „zakres aktualizacji”, czyli określa obszar, w którym aktualizuje naszą mapę na jej zgodność z terenem. Na końcu mapę taką podpija tzw. „czerwoną pieczątką” w Starostwie Powiatowym.

Tak wykonana mapa jest podstawą do wykonania projektu budowlanego zjazdu. Na mapie należy wkreślić proponowaną lokalizację i geometrię zjazdu, z podaniem jego wymiarów oraz projektowanych rzędnych wysokościowych.

Zgodnie z prawem budowlanym zjazd wymaga uzyskania tzw. decyzji pozwolenia na budowę. Decyzję tę uzyskuje się na podstawie złożonego w Starostwie lub Urzędzie miasta (w mieście na prawach powiatu, np. Poznań) projektu budowlanego, wykonanego przez uprawionego projektanta. Projekt taki powinien wykonać projektant z uprawnieniami drogowymi, jednakże część urzędów respektuje również projekty zjazdów wykonane przez architektów.

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z Zarządcą Drogi

Na początku musimy jeszcze uzyskać decyzję na lokalizację zjazdu od Zarządcy Drogi (np. w przypadku dróg powiatowych, wojewódzkich czy krajowych) lub decyzję o warunkach zabudowy. Aby uzyskać decyzję na lokalizację zjazdu należy do Zarządcy drogi przedłożyć mapę z wrysowanym zjazdem, krótki opis (z podaniem np. informacji na temat proponowanej konstrukcji nawierzchni zjazdu) i pismem przewodnim.

Uzgodninia i opinie gestorów sieci (uzbrojenie terenu)

Gdy dostaniemy pozytywną decyzję na lokalizację zjazdu, powinniśmy wystąpić o jego uzgodnienie do gestorów sieci, znajdujących się pod projektowanym zjazdem (np. sieć wodociągowa, gazowa, energetyczna itp.). Należy jednak pamiętać, że wydanie uzgodnienia / opinii od tych instytucji (prywatnych gestorów sieci) jest odpłatne, czasami nawet po 300-500zł netto za jedno uzgodnienie.

Do gestorów sieci, w celu uzyskania uzgodnienia lub opinii, należy przesłać dwa egzemplarze planu sytuacyjnego (mapy z wrysowanym zjazdem) wraz z odpowiednim pismem przewodnim.

Dobrą praktyką jest również dołączenie do wniosku tzw. planu orientacyjnego, czyli mapy w dużej skali, umożliwiającej orientacyjne zlokalizowanie naszego zjazdu. Niektórzy Zarządcy dróg wymagają obligatoryjnie tego typu załącznika.

Uzgodnienie projektu budowlanego z Zarządcą Drogi

Mając komplet uzgodnień i opinii wraz z decyzją na lokalizację zjazdu, musimy wystąpić do Zarządcy drogi (działki drogowej) o uzgodnienie kompletnego projektu budowlanego zjazdu.

Zarządca ostatecznie zatwierdzi proponowaną przez nas geometrię zjazdu oraz jego konstrukcję.

Często konstrukcja jest narzucana już na etapie decyzji o lokalizacji, gdzie podawana jest np. informacja o konieczności wykonania podbudowy betonowej lub nawierzchni z kostki betonowej określonego koloru. Zapisy te służą ujednoliceniu wyglądu i konstrukcji zjazdów w ciągu danej ulicy / sieci ulic oraz na terenie całego miasta/powiatu.

Należy pamiętać, aby we wnioskach i pismach wyraźnie zaznaczać, czy jest to zjazd indywidualny czy publiczny, gdyż różnią się one wymaganiami co do geometrii i czasami konstrukcji nawierzchni.

Pozostałe dokumenty, wymagane przy pozwoleniu na budowę

W projekcie budowlanym powinny się również znaleźć takie elementy jak wypis z rejestru gruntów dla działki, na której planowana jest budowa (może być to tzw. wypis uproszczony), mapa ewidencyjna obejmująca w/w działkę oraz zgoda na dysponowanie tym gruntem na cele budowlane (pismo takie stanowi załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę).

W projekcie musi być również zawarte odpowiednie oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że projekt został wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami i przepisami prawa.

Projekt budowlany powinien również zawierać tzw. informację BIOZ, dotyczącą zasad BPH podczas budowy zjazdu.

Pozwolenie na budowę zjazdu

W celu uzyskania pozwolenia na budowę zjazdu konieczne jest złożenie w Starostwie powiatowym lub Urzędzie miejskim czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z wnioskiem oraz oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W większości urzędów, po złożeniu wniosku, decyzję pozwolenia na budowę otrzymamy po ok 20-30 dniach. Należy jednak pamiętać, że po jej wydaniu musimy odczekać 14 dni i po tym czasie możemy udać się ponownie do urzędu, w celu podbicia naszej decyzji pozwolenia na budowę tzw. „klauzula ostateczności”. Dopiero od tej chwili mamy pełnoprawną zgodę urzędu na budowę zjazdu.Zjazd z drogi publicznej czyli zjazd na działkę musi posiadać odpowiednie dokumenty do pozwolenia na budowę. Istotne jest, gdzie uzgodnić lokalizację zjazdu z zarządcą drogi. Jest to konieczne aby zebrać dokumenty wymagane przy budowie zjazdu i później potrzebne na zajęcie pasa drogowego. Jest to związane z wydatkami, gdyż koszt projektu zjazdu wynosi ok tysiąca złotych. Zjazd wymaga uzyskania odpowiednich zgód, szczególnie wymagane jest pozwolenie na budowę zjazdu, które oparte jest o prawo budowlane i projekt zjazdu. Opracowany on jest na podkładzie (tzw. mapa do celów projektowych). W dokumentacji wymagane jest uzgodnienie zjazdu, dlatego należy wiedzieć kto wydaje zgodę na budowę zjazdu.

Zgoda na zajęcie pasa drogowego

Przed rozpoczęciem budowy zjazdu, mając zatwierdzony projekt i decyzję pozwolenia na budowę, musimy uzyskać tzw. zgodę Zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas robót. O zgodę tę najczęściej występuje wykonawca naszego zjazdu. Aby uzyskać taką zgodę należy do Zarządcy drogi złożyć odpowiedni wniosek wraz z harmonogramem robót i projektem tymczasowej organizacji ruchu.

W projekcie tym zawarte są informacje na temat czasowej zmiany ustawienia znaków drogowych, np. ustawienie znaków ostrzegających o robotach na drodze czy wygrodzenie zaporami drogowymi. Projektu takiego nie musi wykonywać projektant z uprawnieniami.

Koszt dokumentacji projektowej zjazdu

Koszt projektu budowlanego zjazdu waha się najczęściej od 1000-4000zł. Cena uzależniona jest głównie od tego czy inwestor posiada aktualną mapę do celów projektowych (opracowaną przez geodetę) oraz od ilości wymaganych uzgodnień z gestorami sieci (każde uzgodnienie jest płatne).

Dodatkowe koszty związane są z uzyskaniem wypisów i map ewidencyjnych, co również wpływa na końcową cenę projektu.

Koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wynosi przeważnie od 300-1000zł, w zależności od stopnia jego skomplikowania i kategorii drogi. W przypadku dróg wojewódzkich czy krajowych projekt wymaga większej liczby uzgodnień, co bezpośrednio przełoży się na wyższą cenę projektu.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

Zobacz również...

Dewalt, makita, bosh – jaki sprzęt powinni wybrać profesjonaliści?

Na rynku dostępnych jest wiele profesjonalnych produktów narzędziowych, które mogą okazać się nieocenione podczas remontu, budowy lub prac w ogrodzie. Zresztą każdy szanujący się profesjonalista i majsterkowicz z zamiłowania ma swoje ulubione marki. ...

Drzwi wejściowe zewnętrzne - wszystko, co musisz wiedzieć przed ich zakupem

Producenci oferują liczne drzwi zewnętrzne, jakie wybrać można do swojego domu czy mieszkania. Zróżnicowanie pod względem cenowym, jak i pod względem poszczególnych parametrów sprawia, że możesz mieć niemały problem ze znalezieniem idealnego rozwiąza...

Kamień dekoracyjny - impregnować czy nie?

Są wszechstronne w zastosowaniu, a przede wszystkim piękne i niezwykle efektowne. Ponadto, bogata kolorystyka, różnorodność faktur i odcieni sprawia, że mogą nadać niepowtarzalnego charakteru każdej stylizacji. Dzięki temu płytki dekoracyjne świetnie...

Kompleksowa ochrona Twojego domu

Każdemu z nas zależy na ochronie tego, co dla niego najcenniejsze. Bez względu na to, czy znajdujemy się w domu, czy poza nim, nie jesteśmy w stanie samodzielnie zadbać o bezpieczeństwo naszych bliskich i naszego dobytku. Zapewnić im nieustanną ochro...

Jak wybrać gotowy projekt nowoczesnego domu?

Marzy Ci się dom nowoczesny? Nie wiesz jak wybrać projekt domu nowoczesnego, który zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby? Z pomocą przychodzi ten artykuł, dzięki któremu dowiesz się jak ze wszystkich projektów dostępnych na rynku wybrać ten, który będzie...

Rankingi wybieranych marek

Najnowsze galerie

Średnie rynkowe ceny materiałów