Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Czy zbiornik na deszczówkę wymaga pozwolenia lub zgłoszenia?

Autor artykułu: Patryk Chodyniecki
Patryk Chodyniecki
Źródło: Pixabay
Przed dniem 1 stycznia 2018 roku, wody opadowe i roztopowe były klasyfikowane jako ścieki. Tym samym, budowa zbiornika na te wody wymagała spełnienia formalności, takich jak uzyskanie pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego.

Wraz z wprowadzeniem nowego Prawa Wodnego na początku 2018 roku, wody opadowe przestały być uznawane za ścieki. Chociaż przepisy zmieniły kategoryzację, nie wprowadziły jednak jasnych wytycznych dotyczących formalności związanych z budową zbiorników na deszczówkę. Jak wygląda praktyka?

Co mówi obecne prawo?

Według obecnych przepisów nie jest jasno określone, czy zbiorniki na deszczówkę wymagają pozwolenia wodnoprawnego. Każda sytuacja wymaga indywidualnej analizy, aby określić, czy takie pozwolenie jest wymagane. Jednocześnie warto wskazać, iż Prawo Wodne precyzuje, że tylko tzw. "usługi wodne" wymagają pozwolenia wodnoprawnego. Indywidualne zbiorniki na deszczówkę nie kwalifikują się jako usługi wodne i są z reguły zarządzane przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie przez indywidualnych właścicieli.

Wielkość zbiornika ma znaczenie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wprowadzenie zmian w przepisach, aby jednoznacznie określić, kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę, a kiedy tylko zgłoszenie. Projekt ustawy zakłada, że zbiorniki na deszczówkę o pojemności do 5000 litrów nie będą wymagały pozwolenia na budowę. Jednak obecnie sytuacja jest skomplikowana, a wymogi formalne uzależnione są od wielu czynników, takich jak: 

  • lokalizacja zbiornika,

  • pojemność. 

Warto zaznaczyć, że na rynku istnieją także programy dotacyjne, które pomogą Ci w zakupie i montażu instalacji do zagospodarowania wód opadowych, w tym zbiorników na deszczówkę.

Precedens sądowy

Można także zwrócić uwagę na pewien precedens sądowy. W jednym przypadku starosta odmówił zgłoszenia robót budowlanych na budowę podziemnego zbiornika retencyjnego, a sąd zdecydował, że taka inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę, ponieważ wody opadowej nie można zakwalifikować jako nieczystości ciekłe. W każdym przypadku warto zasięgnąć informacji u lokalnych władz, aby uniknąć niepotrzebnych problemów związanymi z budową zbiornika na deszczówkę.

Urządzenia wodne i pozwolenie wodnoprawne

Zgodnie z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego, wykonanie urządzenia wodnego wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jednak w przypadku podziemnych zbiorników na deszczówkę w Polsce, istnieją pewne luki w prawie - co powoduje rozbieżności w interpretacji. W zależności od pojemności i zastosowania zbiornika, może pojawić się konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub jedynie jego zgłoszenia. Mimo to, nie ma jednoznacznej definicji, czy podziemny zbiornik na deszczówkę jest urządzeniem wodnym. Urządzenie wodne ma na celu regulowanie, tj. gromadzenie i magazynowanie wody lub korzystanie z niej. Co gorsza - istnieją wytyczne, że zbiorniki retencyjne podziemne, które nie wpływają na stan wód gruntowych, nie są uznawane za urządzenia wodne i nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego. Jednak zbiorniki, które wpływają na wody gruntowe, wymagają takiego pozwolenia. To pokazuje, że chaos prawny wcale nie ułatwia podjęcia stosownej decyzji. 

Kwestia prawa budowlanego

Prawo budowlane również nie jest jednoznacznie w tym zakresie. Z tych powodów Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje wprowadzenie konkretnych zmian w przepisach prawnych, aby wyjaśnić tę kwestię. Celem jest jasne określenie, czy montaż podziemnego zbiornika na deszczówkę wymaga pozwolenia na budowę, czy też nie.

W przypadku podziemnych zbiorników na deszczówkę istnieje również problem interpretacji wody opadowej jako zasobów wodnych. Większość organów administracji publicznej uważa, że wody opadowe nie są zasobami wodnymi, ale są także osoby, które uważają inaczej i uznają, że montaż takiego zbiornika wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Podsumowanie

Podsumowując -  w Polsce nie ma jednoznacznych przepisów prawnych dotyczących postępowania w przypadku budowy podziemnych zbiorników na deszczówkę. Brakuje spójności w interpretacjach organów administracji publicznej, co wprowadza niepewność i utrudnia realizację inwestycji. Jednakże, Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje wprowadzenie zmian w prawie, które jednoznacznie ustalą wymogi dotyczące budowy takich zbiorników. W przypadku jakichkolwiek pytań - skonsultuj się z adwokatem lub radcą prawnym.

Źródło: Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

(Patryk Chodyniecki, 6 grudnia 2023)

Porady na co dzień

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.