Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Kto może być kierownikiem na budowie domu?

Źródło: ShutterStock
Obecnie w większości przypadków budowa domu jednorodzinnego nie wymaga już pozwolenia na budowę lecz zgłoszenia zamiaru budowy. W praktyce jednak i tak musimy sporządzić pełny projekt oraz zatrudnić uprawnionego kierownika budowy do nadzorowania prac.

Kierownik bezpośrednio odpowiada za jakość wykonanych prac budowlanych, w szczególności w odniesieniu do najważniejszych elementów konstrukcyjnych budynku. W wielu przypadkach dobry kierownik jest w stanie bardzo dużo doradzić i pomóc inwestorowi gdy nie wszystko zostało właściwie ujęte w dokumentacji projektowej.

 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym kierownikiem budowy może być wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, tzw. uprawnienia wykonawcze do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej.

W praktyce oznacz to osobę, która posiada stosowne wykształcenie i zdała egzamin na uprawnienia budowlane. Obecnie pełne uprawnienia może uzyskać jedynie osoba z tytułem magistra inżyniera budownictwa.

Nie ma natomiast żadnych wymagań co do tego, czy kierownik musi być osobą niezależną czy też może być delegowany z ramienia wykonawcy robót. Drugie rozwiązanie często jest spotykane gdy wybieramy firmę do kompleksowej budowy domu. Warto jednak zastanowić się, czy na pewno chcemy aby funkcję kierownika pełnił pracownik wykonawcy.

Z punktu widzenia inwestora najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zatrudnienie niezależnego kierownika, który bez żadnych oporów będzie mógł wydawać polecenia ekipom budowlanym i w razie czego wstrzymywać chwilowo prace do wyjaśnienia spornych kwestii. Osoby takiej najczęściej zajmują się głównie pełnieniem funkcji kierowników na wielu budowach co daje im duże doświadczenie w wielu praktycznych sytuacjach.

Koszt niezależnego kierownika może czasami wynieść nawet kilka tysięcy złotych ale w odniesieniu do całkowitych kosztów budowy domu nie jest to duża suma, a na pewno zwiększy naszą gwarancję na odpowiednią jakość robót. Zalecamy takie rozwiązanie szczególnie wtedy, gdy nie mamy odpowiedniej wiedzy z budownictwa lub po prostu nie jesteśmy w stanie odpowiednio często kontrolować ekip bezpośrednio na budowie.

 

 

Prawo budowlane bardzo precyzyjnie określa szereg obowiązków i praw kierownika budowy, które odnoszą się praktycznie do każdej inwestycji od domu jednorodzinnego po duże biurowce czy budynki publiczne. W praktyce, po za formalnymi kwestiami związanymi z przyjęciem placu budowy, kierownik odpowiada za przeszkolenie pracowników i zabezpieczenie całego placu budowy.

Do jego obowiązków należy również prowadzenie i przechowywanie dziennika budowy dlatego jako inwestorzy jesteśmy zobowiązani przekazać mu dziennik (najlepiej wraz z odpowiednim potwierdzeniem pisemnym). Ponadto kierownik odpowiedzialny jest za geodezyjne wytyczenie budowanego obiektu, choć warto tutaj dobrze ustalić warunki finansowe i kwestię tego, kto wybiera i zatrudnia geodetę. Wielu kierowników ma swoich sprawdzonych geodetów i warto pozostawić im tutaj wolną rękę, jeśli nie mamy własnego, naprawdę zaufanego geodety. Błędy w wytyczeniu budynków mogą być później trudne do zniwelowania, szczególnie gdy nie będą zachowane minimalne odległości od zabudowy sąsiedniej i granic działek, określone w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kierownik budowy powinien również współpracować z inwestorem w zakresie kompletowania formalności związanych z odbiorami częściowymi (np. przyłącza) oraz odbiorem całej budowy. Dobry kierownik sprawnie pokieruje nas przez gąszcz dokumentacji pomagając uzyskać odpowiednie opinie, np. kominiarską, instalacyjną (próby szczelności) itp.

Obowiązkiem kierownika budowy jest również sporządzenie dokumentacji powykonawczej, która będzie konieczna do uzyskania końcowego odbioru i wystąpienia o zgodę na użytkowanie budynku na cele mieszkalne.

Pamiętajmy również, że kierownik ma prawo w razie takiej potrzeby wstrzymać prace budowlane, szczególnie gdy stwierdzi niezgodności z projektem lub gdy dalsze prace w danej technologii mogą spowodować katastrofę budowlaną. Inwestor nie jest uprawiony do anulowania wpisów kierownika budowy, które ten umieścił w dzienniku.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.