Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Podjazd z kostki – beton, kruszywo czy gruz?

Źródło: ShutterStock
Podjazdy na terenach posesji prywatnych najczęściej wykonujemy z kostki brukowej, układanej na chudym betonie, podsypce piaskowej, kruszywie lub warstwie gruzu betonowego i ceglanego. Każde z rozwiązań ma swoje zalety i wady, które staramy się omówić, aby każdy mógł podjąć świadomą decyzję o konstrukcji podjazdu.

W przypadku zjazdu znajdującego się w granicach działki drogi publicznej, zarządca drogi może nam narzucić wymaganą konstrukcję nawierzchni, lecz na terenie prywatnym mamy już pełną swobodę wyboru rodzaju podbudowy. Do najpopularniejszych rozwiązań należy układanie kostki brukowej na betonie (tzw. chudy beton), na podsypce piaskowej, kruszywie lub podbudowie z gruzu betonowego i ceglanego.

Prawo budowlane nie narzuca żadnych wymagań dotyczących konstrukcji podjazdów na terenach prywatnych, a rozporządzenie dotyczące dróg publicznych nie ma w tym wypadku zastosowania, gdyż jak sama jego nazwa wskazuje, odnosi się wyłącznie do drogowych działek publicznych, a nie prywatnych.

 

Planowane obciążenie podjazdu samochodami ciężarowymi

 

Najważniejszym kryterium wyboru rodzaju konstrukcji podjazdu jest planowane obciążenie pojazdami, w tym ze szczególnym obciążeniem samochodami ciężarowymi, rolniczymi itp.

Jeśli planujemy ruch wyłącznie samochodów osobowych, możemy zdecydować się na kostkę brukową układaną na warstwie kruszywa kamiennego. Odradzamy rozkładanie kostki brukowej wyłącznie na podsypce piaskowej, gdyż nawierzchnia taka szybko skoleinuje nawet pod pojazdami osobowymi. Kruszywo kamienne jest mocniejsze i bardziej wytrzymałe na obciążenia.

Jeśli jednak planujemy ruch samochodów ciężarowych czy dostawczych, np. przy prowadzeniu firmy, lub też budujemy podjazdy dla maszyn rolniczych, zalecamy układanie kostki na warstwie betonowej. Dobrym rozwiązaniem jest w tym wypadku podbudowa z chudego betonu o grubości ok. 15-25cm, w zależności od ciężaru pojazdów poruszających się po nawierzchni. Przy maszynach rolniczych – ciągniki, kombajny itp. – zalecamy beton grubości co najmniej 20-25cm, ze względu na bardzo duże naciski ze strony tego typu pojazdów.

 

Podjazd z kostki na kruszywie kamiennym

 

Podjazd z kostki brukowej układanej na kruszywie kamiennym jest rozwiązaniem stosunkowo tanim, w porównaniu do podbudowy betonowej. Konstrukcja taka może być stosowana przy pojazdach osobowych.

Zalecana grubość warstwy kruszywa to min. 15-20cm, które należy obowiązkowo zagęścić, co zwiększy jego wytrzymałość jako całej warstwy podbudowy.

Na zagęszczonym kruszywie układamy kostkę brukową. Pod kostką zaleca się rozłożenie dodatkowej warstwy podsypki cementowo-piaskowej o grubości 3-5cm. Jeśli mamy dużą powierzchnię podjazdu i jednocześnie nie planujemy wykonania wpustów czy odwodnienia liniowego, kostkę można układać na kruszywie i pośredniej warstwie wyrównującej z piasku o grubości 3-5cm. Brak spoiwa w formie cementu umożliwi przepływanie wody w głąb konstrukcji, bez obniżenia jej nośności.

Koszt takiej konstrukcji podjazdu, przy tradycyjnej szarej kostce brukowej, wynosi ok. 120-150zł/m2, przy czym największy wpływ na cenę podjazdu ma koszt samej kostki brukowej, a także sposób jej układania (kostka rozkładana w specjalne wzory geometryczne znacząco zwiększa koszt całego podjazdu).

 

Podjazd z kostki na podbudowie betonowej

 

Podjazd wykonany z kostki brukowej układanej na warstwie z chudego betonu to rozwiązanie zapewniające bardzo dużą wytrzymałość i trwałość podjazdu bez uszkodzeń, kolein itp. Rozwiązanie szczególnie polecane przy pojazdach ciężarowych, dostawczych czy maszynach rolniczych.

Grubość warstwy betonowej powinna wynosić co najmniej 15-20cm przy postoju samochodów dostawczych lub większej ilości pojazdów osobowych oraz nie mniej niż 20-25cm przy samochodach ciężarowych i maszynach rolniczych.

Na warstwie betonowej układamy podsypkę cementowo-piaskową grubości ok. 3cm, a na niej górną warstwę z kostki brukowej.

Wadą takiej konstrukcji nawierzchni jest stosunkowo wysoki koszt, na poziomie ok. 160-200zł/m2 i konieczność zapewnienia odpowiedniego odwodnienia podjazdu. Przy typowych podjazdach o szerokości do 5-7m można go wyprofilować tak, aby wody opadowe spływały na trawniki. Przy podjazdach o dużej szerokości konieczne może być wykonanie dodatkowego odwodnienia wpustami lub tzw. odwodnieniem liniowym.Najczęściej wykonujemy podjazd z kostki brukowej. Podjazd betonowy, czyli kostka na betonie (tzw. chudy beton) to rozwiązanie bardzo wytrzymałe i trwałe. Kostka na kruszywie może być stosowana przy ruchu lekkim. Kostka na piasku nie jest rozwiązaniem zalecanym dla pojazdów samochodowych. Układanie kostki brukowej (podjazd z bruku) wymaga wykonania odpowiednio mocnej podbudowy. Kostka na gruzie stanowi pewną alternatywę dla kruszywa, przy czym dobrze aby był to gruz betonowy, a nie gruz ceglany. TO ile kosztuje podjazd z kostki zależy od jego podbudowy. Koszt zjazdu na betonie to ok. 150-200zł/m2. Zjazd z kostki, jeśli ma to być podjazd dla samochodów ciężarowych, powinien zostać wykonany na betonie. Podjazd dla samochodów osobowych można zrobić na podbudowie z kruszywa kamiennego.

 

Podjazd z kostki na gruzie betonowym lub ceglanym

 

Zastąpienie kruszywa lub betonu gruzem betonowym, ceglanym lub mieszanym betonowo - ceglanym jest rozwiązaniem pośrednim między ww. konstrukcjami.

Może być ono stosowane na podjazdach dla samochodów osobowych i niewielkich dostawczych, lecz przy dużych pojazdach ciężarowych czy rolniczych chudy beton będzie znacznie lepszym rozwiązaniem.

Wadą gruzu ceglanego jest jego duża podatność na dalsze rozkruszanie pod wpływem obciążeń. Wynika to z faktu, że w czasie kruszenia lub prac rozbiórkowych materiały ceramiczne, szklane itp. nie rozdrobnią się od razu na bardzo małe elementy. Spowoduje to ich późniejsze pękanie, na skutek większego nacisku.

Sytuacja taka może z czasem doprowadzić do miejscowych zagłębień kostki brukowej, szczególnie jeśli nie dopilnujemy dokładnego zagęszczenia gruzu, przed rozpoczęciem układania kostki.

Problem ten nie występuje przy podbudowie z kruszywa, gdzie odpowiednie uziarnienie gwarantuje dobre zaklinowanie się wszystkich ziaren w czasie zagęszczania, oraz podbudowy z chudego betonu.

Koszt zjazdu z kostki na gruzie betonowym jest często porównywalny do podbudowy z kruszywa kamiennego. W przypadku gruzu ceglanego może być on nawet tańszy niż kruszywo, jednakże nie jest to rozwiązanie zalecane. Jeśli zdecydujemy się na gruz, warto wybrać gruz betonowy albo mieszany, betonowo – ceglany z zawartością gruzu ceglanego nie więcej niż 30%.

 

Jaką wybrać konstrukcję podjazdu?

 

Dla typowego podjazdu na samochody osobowe można wybrać kostkę na kruszywie kamiennym. Warto jednak planować również przyszłościowy ruch ewentualnych samochodów dostawczych czy ciężarowych (np. związanych z rozwojem firmy itp.). W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem będzie zjazd na podbudowie betonowej.

Alternatywnie można wykonać zjazd na gruzie, ale zaleca się w tym wypadku gruz, pochodzący z rozkruszenia elementów betonowych, z minimalizacją dodatków gruzu ceglanego.

Jeśli z podjazdu mają korzystać samochody ciężarowe czy maszyny rolnicze to zalecamy wykonanie wyłącznie podbudowy betonowej. Kruszywo i gruz z czasem mogą ulegać odkształceniom, co skutkować będzie zagłębieniami i koleinowaniem kostki. W konsekwencji spowoduje to występowanie zastoisk wody w czasie opadów deszczu czy nawet uszkodzenie pojedynczych kostek, nie mających odpowiednio mocnego podparcia na betonie.

Niezależnie od przewidywanego obciążenia podjazdu, odradzamy układanie kostki wyłącznie na podsypce piaskowej, gdyż konstrukcja taka będzie zbyt słaba nawet dla ruchu pojazdów osobowych.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.