Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Sprawdzenie dachu przed zimą

Źródło: ShutterStock
W ciągu całego roku, ale zwłaszcza przed sezonem zimowym, warto przyglądać się, regularnie sprawdzać i konserwować wszystkie elementy dachu. W pierwszej kolejności powinniśmy zwracać uwagę na miejsca szczególnie narażone na działanie warunków atmosferycznych.

 

Dla prawidłowego funkcjonowania pokrycia dachowego konieczne jest przeprowadzanie cyklicznych przeglądów dachu. Sprawdzenie dachu szczególne znaczenie, przed nadejściem zimy, kiedy wszystkie niedopatrzenia mogą poważnie odbić się na stanie nie tylko dachu, ale także całego budynku. Wykonanie oględzin pokrycia należy zlecić profesjonalnej firmie dekarskiej. Wszystkie wykonane prace dobrze jest zapisywać w książce serwisowej dachu, co pozwoli dokładnie kontrolować wszelkie przeprowadzane naprawy.

 

 

Podczas kontroli dachu przed zimą niezbędne jest sprawdzenie jego pokrycia oraz konstrukcji, która również może wymagać naprawy. Uszkodzone elementy powinny zostać wymienione na nowe, ponieważ pozostawione w złym stanie, mogą spowodować większe szkody. Uwagę powinny zwrócić przede wszystkim łączenia powierzchni dachowych. Na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych będą szczególnie narażone te miejsca połaci, w których pokrywa dachu łączy się z kominami, ścianami bocznymi lukarn, koszami, zlewniami dachowymi i innymi miejscami, gdzie pod różnymi kątami stykają się płaszczyzny dachu.Istotne jest czy mamy zapchane rynny, a jeśli tak to konieczne jest oczyszczenie rynien przed nadejściem mrozów. Zatkane rynny utrudnią spływ wody i śniegu. To właśnie w tych miejscach mamy do czynienia z największą ilością wody, przez co mogą pojawiać się w nich różnego rodzaju uszkodzenia. Dokładne przejrzenie tych partii pokrycia pozwoli uniknąć rozszczelnienia dachu, co jest najczęstszym powodem powstawania wilgoci na poddaszu czy zniszczonej elewacji budynku. – Koszt ewentualnych napraw dekarskich zależy od rodzaju użytych materiałów do wykonania połaci.

Najmniej problemów sprawiają dachy pokryte dachówkami ceramicznymi, które charakteryzują się dużą wytrzymałością na uszkodzenia i odpornością na zmiany pogodowe. Ogromną zaletą w przypadku pęknięcia pojedynczej sztuki jest jej łatwa wymiana– tłumaczy Andrzej Wilhelmi, prowadzący szkolenia dekarskie firmy Röben. Jednakże nie oznacza to, że w przypadku dachówki ceramicznej kontrola dachu może być pomijana.

 

 

 

Wiele osób zapomina, jak ważnym zadaniem jest staranne przejrzenie orynnowania. Udrożnienie zatkanych rynien pozwala pozbyć się zalegających w nich liści, igieł, gałęzi, resztek roślin czy nawet piachu. Zatkane rynny i rury spustowe powodują niedrożność systemu, a tym samym, co oczywiste, uniemożliwiają odpływ wody.

Nagromadzenie nieodprowadzanej odpowiednio wody deszczowej może powodować wylewanie się jej poza boczne krawędzie kosza i przedostawanie na folię wstępnego krycia. Jeżeli zostanie ona uszkodzona w prosty sposób doprowadzimy do przeciekania dachu. Zimą, wraz z nadejściem mrozów, całe nagromadzone w rynnie zanieczyszczenia zamarzają, tworząc blokadę odpływu, przez co uniemożliwiają zsuwanie się z dachu śniegu. Takie zaniedbania prowadzą do zawilgocenia ścian, powstawania grzybów czy nawet niszczenia konstrukcji murów. Z tych względów szczególnie przed zimą należy wykonać dokładne oczyszczenie rynien.Pomocne są specjalne akcesoria dachowe jak śniegołapy czy drabinki dachowe, które zapewniają że zrealizowana będzie ochrona przed spadającym śniegiem.

 

 

W naszym klimacie zalecanym elementem wykończenia są akcesoria dachowe zapobiegające gwałtownemu osuwaniu się pokrywy śnieżnej. Poprzeczne żerdzie lub drabinki dachowe (metalowe) umieszcza się na skraju dachu, dzięki czemu chronią przed przypadkowym obsuwaniem się śniegu. Ochrona przed spadającym śniegiem jest istotna ze względu na bezpieczeństwo osób poruszających się blisko krawędzi dachu.Dach to istotny element budynku i konieczna jest stała kontrola dachu, a w szczególności sprawdzenie dachu przed zimą. Jeśli tego nie wykonamy szybko może być konieczna kosztowna naprawa dachu. Istotne jest czy mamy zapchane rynny, a jeśli tak to konieczne jest oczyszczenie rynien przed nadejściem mrozów.

Warto również pomyśleć o montażu specjalnego akcesorium, które zapobiega uszkodzeniu kominków wentylacyjnych i odpowietrzających poprzez zsuwające się z dachu pokłady śniegu (tzw. śniegołapy). Jeśli nie zamontowano ich podczas montażu pokrycia dachowego, dobrym momentem uzupełnienia tego braku jest właśnie okresowy przegląd dachu.Zatkane rynny utrudnią spływ wody i śniegu. Pomocne są specjalne akcesoria dachowe jak śniegołapy czy drabinki dachowe, które zapewniają że zrealizowana będzie ochrona przed spadającym śniegiem.Nie można również zapominać o wyznaczeniu punktu asekuracyjnego na połaci, przydatnego w przeprowadzanych na dachu pracach (odśnieżanie, naprawa dachu itp.). Jeżeli zajdzie konieczność odśnieżania dachu, miejsce które wcześniej wyznaczono, pozwoli na pewne i bezpieczne wykonanie niezbędnych czynności.

Wszystkie dachy skośne, bez względu na liczbę spadów, powinny być odśnieżane przez wyspecjalizowane ekipy. Najlepiej jeśli będą to fachowcy, którzy wykonywali pokrycie dachu, znający konstrukcję i wszystkie jej elementy oraz potencjalne zagrożenia. Odpowiednie zabezpieczenie siebie i pracowników powinno być tutaj najważniejsze. Jest to szczególnie ważne, kiedy dach ma skomplikowaną formę. Prace na nim powinny być wykonywane w dostępie linowym, o ile nie ma możliwości usunięcia śniegu z dołu – tłumaczy Wilhelmi.

 

 

Oprócz kontroli stanu technicznego dachu przed sezonem zimowym, każde pokrycie powinno być poddawane przeglądowi mniej więcej co 2-3 lata. W pierwszych latach użytkowania dachu, o ile nie przydarzą się usterki spowodowane np. czynnikami atmosferycznymi, z pokryciem nie powinno być kłopotów. Z upływem czasu mogą pojawiać się drobne usterki, które warto od razu usuwać, co pozwalaj uniknąć większych uszkodzeń, wypływających nie tylko na stan samego pokrycia, ale nawet całej konstrukcji budynku.

Artykuł opracowany na podstawie materiałów firmy Röben

zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.