Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
Budowa domu | Zbudujmydom.pl | Logo
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal informacyjny

Częste błędy przy montażu okien dachowych

Źródło: ShutterStock
Prawidłowy montaż okna dachowego wymaga przestrzegania kilku ważnych zasad. Omawiamy najczęściej spotykane błędy przy montowaniu okien dachowych, które znacząco wpływają na obniżenie komfortu mieszkania i pojawienie się dużych mostków termicznych w okresie zimowym.

Niezawodność okien dachowych i wysoki komfort ich użytkowania związany jest nie tylko w jakością samych okien ale w dużej mierze z ich właściwym montażem. Nawet najlepsze okno źle zainstalowane w konstrukcji dachowej przyniesie więcej strat niż korzyści i będzie istotnym miejscem strat ciepła w dachu.

 

Zgodność parametrów okien z normą

 

Co prawda większość okien dachowych sprzedawanych na rynku posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i potwierdzenia zgodności z normami, to jednak nadal zdarzają się nieuczciwi producenci, oferujący w dużo niższych cenach produkty bardzo niskiej jakości.

Okna dachowe powinny być zgodne z normą PN-EN 14351 co musi potwierdzać tzw. deklaracja zgodności. Okna bez takiego dokumentu nie powinny być stosowane w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

Norma ta określa minimalne wymagania w zakresie większości parametrów okien dachowych. Dodatkowo należy przestrzegać wszystkich zaleceń montażowych danego producenta, gdyż niektóre kwestie montażu mogą się nieznacznie różnić w zależności od firmy dostarczającej stolarkę okienną.

 

Niewłaściwe umiejscowienie okna na dachu

 

Przed zakupem okien dachowych należy dokładnie sprawdzić rzeczywiste pochylenie połaci dachowej. W zależności od kąta pochylenia dachu producenci oferują różne systemy uszczelniania i izolowania okna dachowego. Błędne dobranie rodzaju uszczelnienia do kąta pochylenia dachu szybko doprowadzi do pojawiania się zacieków i zawilgocenia przy oknach.

Kolejnym ważnym aspektem jest prawidłowe umiejscowienie okien dachowych na połaci. Niestety nadal spotyka się okna zamontowane zbyt blisko tzw. kosza dachowego. W okresie zimowym gromadzi się tam śnieg, który z czasem zacznie nachodzić również na okna dachowe. Mają one co prawda coraz lepsze izolacje i uszczelnienia lecz należy pamiętać, że wszystkie izolacje okien dachowych planowane są głównie na wodę opadową spływającą po połaci, a nie na zalegający na oknach śnieg.

Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne w czasie topnienia śniegu. Powstająca woda potrafi wciskać się w najdrobniejsze szczeliny powodując tym samym długotrwałe zawilgocenie przy oknach.

Planując rozmieszczenie okien dachowych należy je montować możliwie jak najdalej od kosza dachowego.

Kołnierz okna dachowego lub inaczej nazywany kołnierz okna połaciowego zapewnia prawidłowe uszczelnienie całego okna. Dobry montaż okna połaciowego wymaga przestrzegania pewnych zasad, a wszelkie błędy montażu okien szybko doprowadzą do jego zniszczenia. Częsty błąd to również niewłaściwe glify w oknach dachowych. Omawiamy jak powinny wyglądać glify okienne oraz całe wykończenie okna dachowego.

 

Złe dobranie kołnierza izolacyjnego okna dachowego

 

Przy wyborze rodzaju kołnierza izolacyjnego montowanego wokół okna dachowego jedną z najważniejszych kwestii jest rodzaj i kąt nachylenia połaci dachowej. Nie wolno dowolnie modyfikować rodzaju kołnierza bez wcześniejszego upewnienia się, że będzie on pasował do danego dachu.

Szczególnie ważne jest to przy dachach o małym kącie nachylenia i w dachach płaskich (o nachyleniu do 12 stopni). Nawet najlepsze jakościowo okno szybko ulegnie zawilgoceniu i zniszczeniu jeśli kołnierz uszczelniający zostanie źle dobrany i zamontowany.

Kołnierze produkowane są w taki sposób, aby zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej spływającej z dachu po za okno i jednocześnie aby nie doprowadzić do możliwości występowania zastoisk śniegu wokół okna.

 

Brak lub zła izolacja cieplna wokół okna

 

Dobrą praktyką jest staranne zaizolowanie wszystkich pustych przestrzeni wokół okien dachowych. Mowa tutaj o tzw. izolacji cieplnej (termicznej), występującej często w postaci specjalnych pasów izolacyjnych, np. z wełny owczej.

Izolacja taka nie wpływa istotnie na kwestie ewentualnego zawilgocenia okien lecz znacząco podnosi izolacyjność cieplną całego okna.

Podawana przez wielu producentów izolacyjność termiczna dotyczy nierzadko wyłącznie samego okna dachowego, bez uwzględnienia jego montażu. Z tego względu, aby w rzeczywistości faktycznie osiągnąć podawane współczynniki przenikania ciepła należy zwrócić szczególną uwagę na ciągłość i jakość wykonania całej izolacji termicznej okna dachowego.

Do izolacji cieplnej nie należy stosować pianek montażowych gdyż mogą one doprowadzić do nadmiernych deformacji konstrukcji ramy na skutek zjawiska rozprężania się pianki. Przy zakupie okien dachowych warto zapytać producenta o zalecane do danego okna materiały izolacyjne.

 

Wpływ kształtu glifów na obieg ciepłego powietrza przy oknie dachowym

 

Obieg powietrza w pomieszczeniu następuje zawsze od dołu do góry. Podobnie jest także przy oknach dachowych, szczególnie jeśli pod oknem zamontowany będzie grzejnik.

Ważną kwestią, niestety często ignorowaną przez wielu inwestorów, jest prawidłowe wykończenie ościeży okna czyli tzw. glifów.Okna dachowe wymagają dobrego fachowca, gdyż to właśnie montaż okna dachowego wpływa na jego jakość użytkową. To jak zamontować okno dachowe zależy m.in. od konstrukcji dachu. Ważna jest dobra izolacja okna dachowego (cieplna i paroizolacja) oraz ocieplenie okna dachowego. Kołnierz uszczelniający to obowiązkowy element, podobnie jak rynienka nad oknem dachowym. Wspomniana rynienka do okna dachowego pozwala odprowadzić wodę po za okno.

Często zdarza się, że wykończone są one prostopadle do nachylenia dachu, co sprawia, że przy oknie znajdują się chłodne miejsca, do których dociera bardzo mało ciepłego powietrza.

Glify dolne powinny być wykonane pionowo do podłogi, natomiast glify znajdujące się nad oknem dachowym – poziomo. Zapewni to optymalną cyrkulację ciepłego powietrza wokół okna i jego równomierne ogrzewanie. Przyczyni się to do zmniejszenia strat ciepła jakie występują na powierzchni okna.

Przy złym wykończeniu ościeży wokół okna występować będą miejsca szczególnie narażone na długotrwałe zawilgocenie i pojawianie się grzybów czy pleśni.

Kołnierz okna dachowego lub inaczej nazywany kołnierz okna połaciowego zapewnia prawidłowe uszczelnienie całego okna. Dobry montaż okna połaciowego wymaga przestrzegania pewnych zasad, a wszelkie błędy montażu okien szybko doprowadzą do jego zniszczenia. Częsty błąd to również niewłaściwe glify w oknach dachowych. Omawiamy jak powinny wyglądać glify okienne oraz całe wykończenie okna dachowego.

 

Źle wykonana izolacja przeciwwodna okna dachowego

 

Zawilgocenie okien dachowych często jest skutkiem niewłaściwie wykonanej izolacji przeciwwodnej i przeciwwiatrowej. Należy dużą uwagę zwrócić na właściwe połączenie izolacji okna dachowego z izolacją wilgociową połaci dachowej. Ważne jest tutaj zachowanie odpowiednich minimalnych zakładów folii oraz ich szczelne połączenie, które uniemożliwi przenikanie wody pod warstwę izolacji.

Wielu producentów oferuje specjalne fartuchy izolacyjne, umożliwiające łatwe i szczelne połączenie izolacji okna z izolacją wilgociową dachu. Alternatywnie można stosować taśmy izolacyjne.

Nad oknem powinna znajdować się również rynienka odprowadzająca wodę opadową po za obręb okna. Rynienki takie mogą być wykonane z folii izolacyjnej lub w formie gotowych prefabrykowanych elementów metalowych, montowanych wraz z kołnierzem uszczelniającym.

Brak rynienki szybko doprowadzi do przenikania nadmiernej ilości wilgoci pod warstwę izolacji, a w konsekwencji do poważnego zawilgocenia we wnętrzu pomieszczenia – najczęściej zawilgocenia zabudowy skosów dachowych z płyt gipsowo-kartonowych.

Bardzo ważna jest także prawidłowa paroizolacja od wewnątrz pomieszczenia. Brak folii paroizolacyjnej lub jej niewłaściwe i nieszczelne połączenie z ościeżnicą prowadzi do zawilgocenia na skutek działania wilgoci znajdującej się w pomieszczeniu. Warto rozważyć zakup okien ze specjalnymi fartuchami paroizolacyjnymi, zapewniającymi dużą szczelność i łatwy montaż.

Zespół redakcyjny portalu zbudujmydom.pl

śledź nas na Facebook
Najnowsze
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
śledź nas na Facebook

Najczęściej czytane

article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
article placeholder
zbudujmydom.pl
Nowoczesny portal budowlany
Portal zbudujmydom.pl tworzy zespół inżynierów budownictwa, którzy posiadają zarówno podstawy teoretyczne jak i duże doświadczenie praktyczne, zdobyte na budowach w całej Polsce. Część z naszych ekspertów stanowią czynni kierownicy budów, doświadczeni zarówno przy domach jednorodzinnych jak i przy dużych inwestycjach budowlanych. Staramy się w jasny i przejrzysty sposób omawiać cały proces budowlany od fundamentów aż po dach i ostatecznie wykończenie domu. Przedstawiamy również porady związane z kwestiami formalno-prawnymi, aby ułatwić poruszanie się we właściwych przepisach, co wcześniej czy później spotka każdego inwestora.
Korzystając ze strony, akceptujesz naszą politykę prywatności i wyrażasz zgodę na zapisywanie cookies.